Vi använder cookies   Läs mer
        CESAM - Centrum i samverkan i Örnsköldsvik

 

Om Cesam​

Projektet med Cesam inleddes år 1998, ett samverkansprojekt mellan näringsidkare och fastighetsägare i centrala Örnsköldsvik samt Örnsköldsviks Kommun. Cesams mål är att verka för ett intressant och  mer aktivt centrum både för kommuninnevånare och besökare, samt stimulera till ökad handel och bosättning. Vår verksamhet kretsar kring olika inslag av förbättringar i stadskärnan som t.ex. vinterbelysning, modernisering av det populära Örnkortet, samt aktiviteter i stadskärnan mm.

Arbetet med Cesam har bland annat resulterat i att Örnsköldsvik fått pris som Årets Stadskärna både 2001 och 2008!​ 

Våra fortsatta ambitioner är givetvis att fortsätta på den inslagna vägen, detta genom starkt engagemang, stabilitet och långsiktighet. Tillsammans kan vi bidra till ett levande centrum och skapa en mötesplats för alla!

Händer på stan

Nyheter


11
jun 2018

05
jul 2018

07
jul 2018

12
jul 2018

19
jul 2018

21
jul 2018

22
jul 2018

23
jul 2018

24
jul 2018

25
jul 2018